Guidade turer

English flag

Språkundervisning

English flag

Mannen bakom företaget

English flag

English flag

Språkundervisning

Svenska som andra-språk har blivit allt viktigare med åren. Vi har sedan 50 och 60-talen tagit emot stora immigrantströmmar från olika länder till Sverige. För dessa människor har det varit oerhört viktigt att lära sig svenska för att kunna fungera bra i samhället. Att kunna kommunicera på ett i huvudsak korrekt och effektivt sätt är en tillgång som inte får underskattas. Alla som har varit utomlands vet hur mycket enklare livet blir om man hjälpligt kan göra sig förstådd på landets eget språk.

I samband med språkundervisningen läggs också stor vikt vid vår kultur och våra seder och bruk. Vi vill förbättra din interkulturella kompetens så att du bättre förstår varför saker och ting är som de är, och varför människor säger vad de säger och gör vad de gör. Denna förståelse kan på ett avgörande sätt förhöja livskvaliteten i det nya landet, inte minst genom högre effektivitet på arbetsplatsen.


Guidning

Oavsett om du kommer till Göteborg som turist eller som arbetstagare/studerande, är förmodligen staden i det närmaste helt okänd för dig. Som turist kan du få en guidning individuellt eller i grupp på 1,5 - 2 timmar eller längre, om så önskas. Du får veta lite om Göteborgs historia, geografi, arkitektur etc. Du får tips om t. ex. trevliga aktiviteter, muséer, restauranger etc. Om du hör till dem som kommer att stanna i Göteborg lite längre har du naturligtvis stor glädje av att ”lära dig” din nya stad, precis som det är viktigt att lära sig det nya språket. Du kan få en eller flera ingående guidningar, individuellt eller i grupp, och få mer djupgående kunskap om Göteborg.
Historia, geografi, industri, politik, rekreationsmöjligheter, kultur, sport etc. är några av de ämnesområden du får veta mer om.

Calle Wållgren är auktoriserad göteborgsguide med flera års erfarenhet av att guida såväl personer från utlandet som svenskar. Guidningar individuellt eller i grupp kommer att ge dig ny, spännande och användbar kunskap om Göteborg.