Språkundervisning

Wållgren Guided Tours & Language Training, ett företag specialiserat på att lära ut svenska som andra språk.
Kurserna skräddarsys för att motsvara behoven för såväl kursdeltagarna som för deras arbetsgivare.

De strukturerade lektionerna avser att uppnå största möjliga språkfärdigheter på kortast möjliga tid. Med stark betoning på konversation i undervisningen, möjliggörs en snabb integration i det svenska samhället för kursdeltagaren.

Lärarens goda kunskaper inom företagande och affärsliv i Sverige ger våra kunder möjlighet att kontextualisera sin språkinlärning. Detta kan göras inom många olika ämnesområden så som t. ex. Marknadsföring, Bokföring, Ekonomi, Kommunikation etc.

Att lära sig ett språk måste vara roligt! Calle är en mycket lättsam och social lärare som håller en konversation levande med mycket humor.

Våra kurser anpassas för att möta kursdeltagarnas specifika behov, antingen i individuell undervisning eller i mindre grupper.