Mannen bakom företaget

Wållgren Guided Tours & Language Training ägs och styrs av Carl (Calle Wållgren). Företaget grundades år 1995.
Calle har studerat pedagogik på Göteborgs universitet och Lunds universitet. Han studerade också Internationell marknadsföring i Washington D.C., U.S.A., en kurs organiserad av International Business School i samarbete med Washington Center.
I samband med dessa studier fick Calle möjligheten att göra en praktikperiod i amerikanska senaten (The U.S. Senate) hos Senator Robert W.Kasten Jr. Ytterligare internationella kontakter har Calle skapat genom ett mångårigt medlemskap i Svensk-amerikanska handelskammaren (SACC-USA).

Calle har en examen från den välkända IHM Business School i ämnet ”Communication Management”, och har även studerat Företagsekonomi på Lunds universitet. Dessutom har han genomgått utbildning i italienska på Göteborgs universitet. Förutom det ovannämnda har Calle genomgått en kurs på Folkuniversitetet, vilken ledde till att han också är Auktoriserad göteborgsguide.

Vid tre olika tillfällen gästföreläste Calle vid tre olika universitet utomlands, två gånger i U.S.A. och en gång i Australien.
Alla gånger för studenter som studerade svenska; år 1996 på Harvard University, år 1997 på Arizona State University, och på Queensland University of Technology, också år 1997.

Har den 23 mars 2015 i kursen Guide i Göteborg deltagit i utbildning i Första Hjälpen (LABC*) och Hjärtlungräddning (HLR) enligt Röda Korsets och HLR-rådets riktlinjer (*L=Livsfarligt läge, A=Andning, B=Blödning, C=Cirkulation).